Individuální konzultace

Story therapy

Dílna pro jednotlivce, během které hledají a vyprávějí "svůj příběh", a tak vzniká autorské divadelní představení. Blízká příbuzná narrativních a dramaterapeutických přístupů. 


Výuka zpěvu

Výuka sólového zpěvu s důrazem na autentický hlasový a pohybový projev, který nemusí být a priori spjat s veřejným vystupováním.


Přednes

Lekce přednesu lze využít při mnoha příležitostech... Básně, příběhy, přednášky, vtipy, melodramatické scény na divadle i v životě. Znělý hlas se hodí vždy a všude. I v online videu. Originální hlasový projev je součástí každého z nás. Tak proto. kontakt: traktorakrokodyl@gmail.com

Eva Kratochvílová 603 24 93 82